Välj en sida

Våra tjänster

Nedan kan du se vilka tjänster vi erbjuder till företag och andra organisationer.
Klicka på resp. tjänst för att läsa mer om dem.

Du kan även läsa mer i denna folder.

Individnivå

Psykologhuset arbetar med chefsstöd och chefsutveckling. På individnivå erbjuds även individuella samtal och arbetsförmågebedömningar. I det individuella samtalet söker man förståelse för hur arbetssituationen påverkar individens mående och hur man kan förbättra situationen. Verktyget som används är kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid sjukskrivning ska Psykologhuset ses som en naturlig partner i rehabiliteringen och återkoppling sker kontinuerligt.

Gruppnivå

Psykologhuset erbjuder processhandledning, krishandledning och ärendehandledning. Vilken typ av handledning man väljer beror på gruppens och arbetsgivarens behov. Ofta kan en grupp behöva hjälp med att hantera konflikter eller lära sig att ge mer feedback.

Organisationsnivå

På organisationsnivå arbetar Psykologhuset ofta med arbetsmiljökartläggningar, organisationsförändringar och strukturella skiften. I våra ledarskapsutbildningar står beteenden i fokus snarare än regler och mål. Psykologhuset arbetar med utbildningar och föreläsningar med fokus på den psykosociala arbetsmiljön så som sömn och stress, kränkande särbehandling, hot och våld. Vi kan också erbjuda föreläsningar i mindfulness och acceptans.