Välj en sida

Rehabiliteringsstöd

På individnivå erbjuds individuella samtal och arbetsförmågebedömningar. I det individuella samtalet söker man förståelse för hur arbetssituationen påverkar individens mående och hur man kan förbättra situationen. Verktyget som används är kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid sjukskrivning ska Psykologhuset ses som en naturlig partner i rehabiliteringen och återkoppling sker kontinuerligt.