Välj en sida

Parterapi

Hos många par försvinner med tiden den glädje, närhet och passion som fanns från början.  Det är vanligt att det blir svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte fungerar, svartsjuka och otrohet kan ställa till det. Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående.

Psykologhuset erbjuder parterapi utifrån IBCT. Parterapin utgår från beteendepsykologins grunder med fokus på beteendeförändringar (tankar, känslor och beteenden) hos er som par, som följer av praktiska övningar och förändringsarbete.

Parterapin inleds med en utforskande del där ni som par träffar psykologen för att tillsammans gå igenom problem- och konfliktområden men också era gemensamma styrkor och historia. Därefter ingår två individuella samtal med psykologen för fortsatt individuell kartläggning och terapi fortsätter sedan med gemensamma samtal. Exempel på områden vi ofta arbetar med tillsammans med par är att arbeta med negativa beteendemönster och i stället fokusera på positiva beteenden paret emellan i hur man är mot varandra. Att arbeta med kommunikation kring känslor, behov och samtalsmetodik, samt träning av problem- och konfliktlösning.

Metoden är även användbar vid andra typer av konflikter där parter inte kan komma överens.

Varmt välkomna att kontakta vår mottagning vid frågor eller för hjälp av tidsbokning.