Välj en sida

Organisation

Vi erbjuder insatser på alla nivåer i organisationer och kan ge stöd både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Samtliga konsulter är psykologer och utbildade i OBM.

Privat

Vi erbjuder hjälp vid exempelvis stress, ångest, depression, relationsproblem och kriser. Både individer och par är välkomna. Vi erbjuder även kurser i bland annat mindfulness och stresshantering.

KBT-samtal för bara 200 kr

Snart har vi möjlighet att hjälpa ett antal patienter som söker privat till KBT-samtal för bara 200 kr per samtal. Ett första bedömningsbesök görs av psykolog och om din problematik bedöms falla inom behandlingsramarna för dessa samtal kommer du sedan att erbjudas 10-20 samtal med terapeut under utbildning. Jessica, är socionom samt stress- och friskvårdsterapeut och utbildar sig just nu inom kognitiv beteendeterapi, steg 1. Utbildningen innebär att hon bedriver terapi självständigt men under handledning. Samtalen kommer därför att spelas in och kortare sekvenser kan komma att visas för handledare.

Jessica behandlar personer med lätt-medelsvår psykologisk problematik. Bedömning görs from 1 oktober och behandling påbörjas from 22 oktober. Låter detta intressant eller känner du kanske någon som skulle vara intresserad? evahulse@icloud.com eller via 0705-200465.

Psykologer i centrala Malmö med bred erfarenhet

Psykologhuset är en privat mottagning på Stortorget i Malmö, som består av psykologer med bred erfarenhet. Allt vi erbjuder bygger på den senaste forskningen inom området.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal

Oavsett om det gäller organisationsutveckling eller hjälp att förbättra ditt mående har vi kompetensen.