Välj en sida

Våra tjänster

Psykologhuset i Malmö är en privat mottagning i centrala Malmö. Psykologhuset består av psykologer med bred erfarenhet. Psykologhuset erbjuder dig som klient ett brett urval av terapiformer såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), integrativ terapi och coaching. Utifrån dina personliga behov och målsättningar väljer vi arbetssätt och metod tillsammans. Psykologhuset i Malmö strävar efter bred kompetens, stor tillgänglighet och hög kvalitet. Psykologhuset i Malmö är ackrediterade för rehabgarantin inom Region Skåne. Vid akuta ärenden var vänlig kontakta Akutmottagningen vuxenpsykiatri i Malmö, tel: 040- 33 80 00

Individuell terapi

Psykologhuset erbjuder en rad behandlingar framför allt inom den psykoterapeutiska inriktningen KBT.

Parterapi

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa par med relationssvårigheter. Med rätt hjälp är det lättare att förstå och förändra kommunikations- och samspelsmönster som blivit destruktiva.

Mindfulnesskurs

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande här och nu – att vara uppmärksam på händelser, känslor och tankar i nuet utan att döma och värdera. Genom att öva på denna förmåga kan det egna välbefinnandet öka.

Stresshanteringskurs

Stresshantering handlar om att förebygga stress och utmattning! På Psykologhuset känner vi till vikten av att arbeta aktivt med beteendeförändringar som förebygger stressrelaterad ohälsa.

Våra metoder

KBT är en psykoterapeutisk inriktning där du som klient deltar aktivt. Behandlingen utformas efter dina behov tillsammans med din psykolog.

Våra psykologer

Här kan du läsa mer om våra psykologer.