Välj en sida

Våra psykologer

Alla psykologer hos Psykologhuset i Malmö har utbildning både i kognitiv beteende terapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Hur vi arbetar kan variera något, välj någon av våra psykologer i menyn för att få mer information om respektive psykolog.

Personalen på Psykologhuset har utbildning i HBTQ-frågor.

Lina Sjöholm

Lina är legitimerad psykolog och arbetar med integrativ terapi som innebär att man arbetar aktivt med de problem som upplevs i nuet samtidigt som man undersöker grunderna till problemet. Den integrativa terapin tar stor hänsyn till individens komplexitet och verkar för att behandla ”hela” människan. Lina behandlar bland annat depressionsproblematik, panikångest, utmattning och relationsproblematik.

Lina arbetar med såväl individuella terapier som parterapier.

E-post: lina@psykologhuset.nu

Lina tar för tillfället endast emot par.

Emilia Kristiansson

Emilia är legitimerad psykolog och arbetar med bland annat depression, nedstämdhet, ångest, relationella problem samt stress- och krisreaktioner. Emilia arbetar med kognitiv beteendeterapi med inslag av mindfulness och acceptans, men hur vi lägger upp din behandling beror på vad du vill ha hjälp med och på vilka metoder som fungerar för just dig. Vi utgår främst ifrån din nuvarande livssituation och tillsammans arbetar vi för att synliggöra och förändra de tanke- och beteendemönster som skapar problem för dig i ditt liv. Varmt välkommen!

E-post: emilia@psykologhuset.nu

Jens Magnusson

Jens är legitimerad psykolog och har flera års erfarenhet av kliniskt psykologarbete inom vuxenpsykiatrin. Jens arbetar med olika problemområden såsom stress, nedstämdhet, kriser, relationella problem, missbruk, fobier och ångestproblematik. Han arbetar även med mindfulness och acceptans.

E-post: jens.psykologhuset@gmail.com

Jens tar för tillfället inte emot nya klienter.

Emma Lilja Keller

Emma är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar både med individualterapi och parterapi och har mångårig erfarenhet av att behandla ångestbesvär, kris, depression samt stress- och utmattningsproblematik. Emma har även arbetat med långvariga smärttillstånd och cancerrehabilitering samt inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Emma arbetar mycket utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT) men upplägget styrs av det personliga mötet och de utmaningar som är centrala för dig.

E-post: emma@psykologhuset.nu

Gerda Nilsson

Gerda är legitimerad psykolog med många års erfarenhet från primärvården. Hon arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, med behandling av nedstämdhet, olika former av ångestproblematik, stress, sömnsvårigheter och relationsproblematik. Vid relevanta problemställningar utgår behandlingen också från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med inslag av träning i medveten närvaro.

E-post: gerda@psykologhuset.nu

Jessica Hulse

Jessica är socionom samt stress- och friskvårdsterapeut. Hon har erfarenhet av barn- och familjeutredningar samt mångårig erfarenhet av att arbeta med grupper och individer med utveckling, förändringsarbete och stresshantering. För närvarande utbildar hon sig inom kognitiv beteendeterapi steg 1.

E-post: evahulse@icloud.com

Telefon: 0705-200465