Välj en sida

Våra psykologer

Alla psykologer hos Psykologhuset i Malmö har utbildning både i kognitiv beteende terapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Hur vi arbetar kan variera något, välj någon av våra psykologer i menyn för att få mer information om respektive psykolog.

Personalen på Psykologhuset har utbildning i HBTQ-frågor.

Jonathan Sköldebrink

Jonathan är PTP-psykolog och arbetar med KBT. Jonathan behandlar framförallt ångest, depression, stress och kriser. Till Jonathan kan du bara komma privat och en session kostar 490 kr.

Telefon: 040-615 20 80

Malin Malm

Malin Malm är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av bland annat depression och ångest-tillstånd, stressrelaterade besvär och kriser. Tillsammans arbetar ni för att förstå dina problem genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbeta aktivt med att förändra dessa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu men även hur dessa kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom samtal och övningar att arbeta med hemma får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre. Malin arbetar även med Mindfulness.

Telefon: 040-615 20 80

Lina Sjöholm

Lina är legitimerad psykolog och arbetar med integrativ terapi som innebär att man arbetar aktivt med de problem som upplevs i nuet samtidigt som man undersöker grunderna till problemet. Den integrativa terapin tar stor hänsyn till individens komplexitet och verkar för att behandla ”hela” människan. Lina behandlar bland annat depressionsproblematik, panikångest, utmattning och relationsproblematik.

Lina arbetar med såväl individuella terapier som parterapier.

Telefon: 040-615 20 80

Lina tar för tillfället endast emot par.

Emilia Kristiansson

Emilia är legitimerad psykolog och arbetar med bland annat depression, nedstämdhet, ångest, relationella problem samt stress- och krisreaktioner. Emilia arbetar med kognitiv beteendeterapi med inslag av mindfulness och acceptans, men hur vi lägger upp din behandling beror på vad du vill ha hjälp med och på vilka metoder som fungerar för just dig. Vi utgår främst ifrån din nuvarande livssituation och tillsammans arbetar vi för att synliggöra och förändra de tanke- och beteendemönster som skapar problem för dig i ditt liv. Varmt välkommen!

Tel: 040- 6152080

Åsa Bergman Ståhl

Åsa är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Åsa har lång klinisk erfarenhet från bl.a. primärvård, psykiatri och smärtrehabilitering. Hon arbetar med olika problem som ångest, oro, depression, kriser, stress och utmattning. Behandlingens upplägg styrs av din individuella situation, och inriktar sig på att förändra de mönster som vidmakthåller dina besvär och att möjliggöra ett liv i enlighet med dina värderingar och mål. Åsa kan även ta emot studenter, som är i behov av utbildningsterapi.

Telefon: 040-615 20 80

Jens Magnusson

Jens är legitimerad psykolog och har flera års erfarenhet av kliniskt psykologarbete inom vuxenpsykiatrin. Jens arbetar med olika problemområden såsom stress, nedstämdhet, kriser, relationella problem, missbruk, fobier och ångestproblematik. Han arbetar även med mindfulness och acceptans.

Telefon: 040-615 20 80
Jens tar för tillfället inte emot nya klienter.

Emma Lilja Keller

Emma är legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Hon arbetar både med individualterapi och parterapi och har mångårig erfarenhet av att behandla ångestbesvär, kris, depression samt stress- och utmattningsproblematik. Emma har även arbetat med långvariga smärttillstånd och cancerrehabilitering samt inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Emma arbetar mycket utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT) men upplägget styrs av det personliga mötet och de utmaningar som är centrala för dig.

Telefon: 040-615 20 80

Gerda Nilsson

Gerda är legitimerad psykolog med många års erfarenhet från primärvården. Hon arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, med behandling av nedstämdhet, olika former av ångestproblematik, stress, sömnsvårigheter och relationsproblematik. Vid relevanta problemställningar utgår behandlingen också från Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med inslag av träning i medveten närvaro.

Telefon: 040-615 20 80

Anja Hallquist

Anja är legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. Hon har tidigare arbetat med unga vuxna inom beroendevården. Anja behandlar depression, olika ångesttillstånd, stress, krisreaktion, beroendeproblematik, samt relationella svårigheter.

Telefon: 040-615 20 80

Julia Westerdahl

Julia är legitimerad psykolog med KBT-inriktning som även arbetar med en form av KBT som heter Acceptance and Commitment therapy (ACT). Behandlingen utgår från dina behov och svårigheter med fokus på att ta steg mot det liv du vill leva. Julia har tidigare arbetat inom psykiatrin och på behandlingshem med behandling av olika former av ångestproblematik, depression, utmattning, självdestruktivt beteende och trauma. Hon har även arbetat med psykologisk behandling av underlivssmärta med fokus på att hitta lust och närhet.

Telefon: 040-615 20 80

Janicke Möller

Janicke är legitimerad psykolog och arbetar med ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, relationella problem samt stress- och utmattningsproblematik. Janicke arbetar utifrån kognitiv-beteendeterapi (KBT) med inslag av acceptans och medveten närvaro och är även utbildad i psykodynamisk terapi. KBT utgår från att tankar, känslor och beteende hänger samman och går att förändra. Tillsammans arbetar vi med fokus på din nuvarande livssituation med samtal och övningar för att förstå och förändra dina tanke- och beteendemönster i riktning mot det liv du vill leva.

Telefon: 040-615 20 80