Välj en sida

Mindfulness – medveten närvaro

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande här och nu – att vara uppmärksam på händelser, känslor och tankar i nuet utan att döma och värdera. Genom att öva på denna förmåga kan välbefinnandet öka. Stress kan lindras genom att acceptera oönskade tankar, behov och känslor i stället för att bekämpa dem. Regelbunden övning i mindfulness har visat sig minska risken för återfall i depression och kan även underlätta livet om man har koncentrations – och uppmärksamhetssvårigheter. Genom att bli bättre på att uppmärksamma vart uppmärksamheten tagit vägen kan man även lättare bryta beteenden som oroande och ältande.

Psykologhuset erbjuder en mindfulness-praktik som du kan delta i som en del av din behandling hos oss. Detta görs i samråd med din psykolog och kombineras med individuella samtal. På mindfulness-praktiken mediterar vi – sittande, liggande eller i rörelse och strävar efter att vara närvarande i nuet. Vi övar på att närma oss våra tankar, fysiska förnimmelser och känslomässiga upplevelser nyfiket, självmedkännande och accepterande.