Välj en sida

Mindfulness

Psykologhuset erbjuder kurs i mindfulness för stresshantering och ökat välmående.

Kursen ger kunskap om stress samt lär ut mindfulnessbaserade tekniker och strategier för att förebygga och hantera stress på ett bättre sätt. Både teoretiska och praktiska moment ingår.

Kursen omfattar åtta regelbundna träffar i grupp. Din kursledare är alltid utbildad psykolog.

Kurs i MBSR

Vi på Psykologhuset kan i samarbete med Mindfulnessakademin erbjuda både steg I och II i att bli MBSR-instruktör/lärare med en av världens ledande mindfulness/MBSR utbildare, Helena Bjuhr. Kursen riktar sig till dig som vill utbilda dig till instruktör i MBSR, t.ex sjukgymnaster, psykologer, läkare, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor, HR personal m.fl. – som vill lära sig förstå och använda sig av mindfulnessbaserade interventioner och som önskar lära ut och behandla med MBSR- programmet eller andra mindfulnessbaserade interventioner.  Deltagande i kursen är första steget för att bli MBSR-instruktör.

Om utbildningarna:

MBSR för professionella – Steg I för att bli MBSR-instruktör/lärare
Under 8 veckor kommer du att medvetet och systematiskt tränas i att arbeta med att möta och förhålla dig på ett annorlunda sätt när du utsätts för utmaningar och krav i vardag och arbetsliv.

Utbildningen omfattar en introduktionsföreläsning, 8 kurstillfällen samt en tyst heldag. Eget deltagande i ett MBSR-program är en förutsättning för att kunna vidareutbilda sig till MBSR-instruktör/lärare.

MBSR Fundamentals –– Steg II för att bli MBSR-instruktör/lärare

Under 8 veckor deltar du i MBSR-programmet som observatör samt i ett processinriktat lektionstillfälle dagen efter varje MBSR-klass. Det ingår även deltagande i ett informationstillfälle innan MBSR-programmet påbörjas samt deltagande i en heldag efter kurstillfälle 6. Kursen har som lärandemål att kursdeltagaren förstår och kan applicera centrala teman och färdigheter för att lära ut MBSR programmet (och andra mindfulness interventioner) samt träning i att utveckla mindfulnessbaserade psykologiska kunskaper och pedagogik.  MBSR Fundamentals innebär att kursdeltagaren på nytt deltar i MBSR-programmet men nu som observatör.  Efter varje grupptillfälle i MBSR- programmet deltar kursdeltagaren i ett processinriktat lektionstillfälle. Varje processinriktad gruppsammankomst innehåller teoretiska föreläsningar om MBSR-programmet och andra mindfulnessbaserade behandlingsprogram, samt forskning inom området.

Fördjupad information om MBSR för professionella – Steg I för att bli MBSR-instruktör/lärare hittar du i vårt informationsblad här: Infoblad MBSR

Fördjupad information om MBSR Fundamentals – Steg II för att bli MBSR-instruktör/lärare hittar du i vårt informationsblad här: Infoblad Fundamentals

För mer information om Helena Bjuhr, läs vidare på: www.mindfulnessakademin.se

Tider för steg 1 och 2, schema: Schema för MBSR steg 1 och 2

 

Pris:

MBSR för professionella – Steg I för att bli MBSR-instruktör/lärare, 8500 kr + moms.

MBSR Fundamentals – Steg II för att bli MBSR-instruktör/lärare, 16 900 kr + moms

 

Anmälan:

Görs till Ulrika Gardelin via mail, ulrika.psykologhuset@gmail.com.

Platsen är bindande efter antagning och när anmälningsavgift om 2000 SEK är inbetald.

Anmälningsavgiften återbetalas endast om utbildningen ställs in vid för få deltagare. Vid avbokning av deltagande mindre än tre veckor innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften.

 

För anmälan återsänd följande uppgifter:

Namn:

Adress:

Tel nr:

Mail:

Faktureringsadress:

Arbetsplats och profession:

Ange om du önskar delta i steg I eller steg II. För deltagande i Fundamentals/steg II behöver du ange:

  • Var du tidigare genomgått MBSR-programmet eller MBCT
  • Kort beskriva hur din pågående meditations- och yogapraktik ser ut
  • Ange vilken/vilka tysta vipassanaretreater du deltagit i