Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/psykologhusetmalmo.se/public_html/wp-content/plugins/responsive-select-menu/sparkoptions/SparkOptions.class.php on line 778
Arbetsmiljökartläggning i Malmö av Psykologhuset
Välj en sida

Psykosocial arbetsmiljö, kartläggning

Att hitta en balans mellan arbetets krav och individens resurser är en viktig faktor för den psykosociala arbetsmiljön. En bra psykosocial arbetsmiljö ger individen möjligheter att utveckla sin kompetens. Risker i den psykosociala arbetsmiljön kan vara konflikter mellan kollegor och chefer, för hög arbetsbelastning, ensidiga arbetsuppgifter, låg påverkansgrad, oklara förväntningar på individens arbetsinsats och ständiga förändringar på arbetsplatsen.

Syftet med en kartläggning är att identifiera och analysera psykosociala riskområden för att tillsammans med organisationen/ företaget hitta förbättringsåtgärder.

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön kan genomföras på olika sätt. Ett vanligt sätt är genom enkäter. Andra sätt kan vara genom individuella intervjuer eller fokusgrupper med arbetsgrupper och chefer. Analysen av informationsinsamlingen återkopplas till uppdragsgivaren. Analysen ligger sedan till grund för den åtgärdsplan som upprättas för att förbättra arbetsmiljön. Åtgärdsplanen ska sedan implementeras och följas upp.

Psykologhusets konsulter är med i alla steg i en psykosocial arbetsmiljökartläggning, från kartläggning till implementering och uppföljning.