Välj en sida

Handledning

Psykologhuset erbjuder processhandledning, krishandledning och ärendehandledning. Vilken typ av handledning man väljer beror på gruppens och arbetsgivarens behov.