Välj en sida

Individuell terapi

Psykologhuset erbjuder en rad behandlingar framför allt inom den psykoterapeutiska inriktningen KBT. I en individuell psykoterapi kan du tillsammans med din psykolog arbeta aktivt med ökad förståelse och förändring för ett ökat välbefinnande.
Behandlingen utformas utifrån dina behov tillsammans med psykologen.

Välkommen att boka en tid till någon av våra psykologer.

KBT-samtal för bara 200 kr

Snart har vi möjlighet att hjälpa ett antal patienter som söker privat till KBT-samtal för bara 200 kr per samtal. Ett första bedömningsbesök görs av psykolog och om din problematik bedöms falla inom behandlingsramarna för dessa samtal kommer du sedan att erbjudas 10-20 samtal med terapeut under utbildning. Jessica, är socionom samt stress- och friskvårdsterapeut och utbildar sig just nu inom kognitiv beteendeterapi, steg 1. Utbildningen innebär att hon bedriver terapi självständigt men under handledning.

Jessica behandlar personer med lätt-medelsvår psykologisk problematik. Bedömning görs from 1 oktober och behandling påbörjas from 22 oktober. Låter detta intressant eller känner du kanske någon som skulle vara intresserad? Välkommen att anmäla intresse till evahulse@icloud.com eller via 0705-200465.