Välj en sida

Våra metoder

De flesta av våra psykologer arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT är en psykoterapeutisk inriktning där du som patient deltar aktivt. Behandlingen utformas utifrån dina behov tillsammans med psykologen. I KBT fokuserar vi på mönster av samspel mellan våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden – vad vi gör. Med hjälp av kunskap om inlärning och hur erfarenheter bidragit till våra mönster av tankar, reaktioner och beteenden kan vi förstå och lösa problem. Genom nya erfarenheter och verktyg kan vi lära om och förändra dessa mönster för att må bättre. Det kognitiva innebär fokus på kunskap om hur vi tolkar och förstår det vi är med om. Tankar, tolkningar och föreställningar påverkar hur vi mår och är ofta färgade av vad vi varit med om och förväntar oss. Med beteende menas hur vi reagerar på det vi är med om, vad vi gör. Det handlar om strategier och mönster av tankar, beteenden och känslor som lärts in från tidigare erfarenheter och situationer. I en KBT behandling strävar vi efter förståelse och förändring för ett ökat välbefinnande.

Hos oss kan du också få integrativ terapi, som innebär att man arbetar aktivt med de problem som upplevs i nuet samtidigt som man undersöker grunderna till problemet. Den integrativa terapin tar stor hänsyn till individens komplexitet och verkar för att behandla ”hela” människan.

Vi har också kompetens inom ACT, Acceptance and Commitment Therapy, vilket i korthet innebär att arbeta med att acceptera det vi inte kan förändra och försöka leva ett meningsfullt liv i enlighet med vad som är viktigt för oss.

Vi arbetar dessutom med mindfulness, både i individuella terapier och i grupp.

Läs gärna mer här om våra metoder.