Välj en sida

Ulrika är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.

Ulrika har mångårig erfarenhet av arbete med KBT inom vuxenpsykiatri och inom olika problemområden som nedstämdhet, olika former av ångestproblematik, stress- och utmattningsproblematik, sömnproblem och relationssvårigheter.

Ulrika kan även ta emot studenter som behöver utbildningsterapi inom ramen för sin psykologutbildning.

Kontakt: 040-615 20 80