Välj en sida

Jessica är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna som barn och familjer. Framför allt arbetar Jessica med Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och behandlar bland annat stress, depression, kriser och olika ångesttillstånd.

 

Tel: 040-615 20 80