Välj en sida
Linda är psykolog och arbetar med behandling av bland annat depression/ nedstämdhet, olika ångesttillstånd, stress, kriser och relationella problem.
Behandlingarna är individanpassade, alltid med fokus på förändring av problemskapande beteenden i vardagen men även på bakomliggande orsaker till problemen. Det övergripande målet är att hitta kraft att genomföra viktiga förändringar för att på sikt kunna bygga upp livet i önskvärd riktning.
Linda arbetar med tekniker såsom mindfulness, acceptans och schematerapi.