Välj en sida
Psykoterapi som utformas på grundval av skilda synsätt och metoder i kombination, till exempel psykodynamisk, personcentrerad, kognitiv och behavioristisk psykoterapi, men på ett sådant sätt att de tillsammans bildar en ny sammanhållen helhet (enligt grundbetydelsen i ordet integration).

Integrativ terapi är ett arbetssätt där man använder olika teorier och metoder för att skapa meningsfulla sammanhang för personer som drabbats av psykisk ohälsa.

Centralt i den integrativa psykoterapin är att man försöker förstå samband mellan yttre fenomen som händelser, relationer, beteenden och handlingar och inre fenomen som tankar, känslor, minnen och fantasier för att få en mer hel bild av sig själv.