Välj en sida

Päivi Elmkvist

Päivi är legitimerad psykolog och arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT), men är även utbildad i det psykodynamiska arbetssättet. Hur just din behandling blir bestämmer vi tillsammans utifrån dina behov, din problematik och utifrån vad som är effektivt.

Fokus i behandlingen är att förstå vad som skapar lidande för dig och att förändra din situation här och nu. Ibland behöver vi även gå tillbaka i tiden för att öka förståelsen för dina beteendemönster idag. Du är välkommen även om du inte kan sätta fingret på ditt problem – då kan vi hjälpas åt att hitta såväl problemet som möjliga lösningar.

Telefon: 040-615 20 80