Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/psykologhusetmalmo.se/public_html/wp-content/plugins/responsive-select-menu/sparkoptions/SparkOptions.class.php on line 778
Diagnoser
Välj en sida

Diagnoser

Här kan ni läsa om några av de vanligaste diagnoserna.

DEPRESSION

Att drabbas av depression under livet är vanligt. Personer som drabbas av depression känner sig nedstämda med negativa tankar om sig själva, sin situation eller framtiden. Man kan tappa lusten att ägna sig åt saker man tidigare tyckt om och undvika aktiviteter man tidigare ägnat sig åt. Enkla beslut och vardagssysslor kan kännas överväldigande. Många känner sig trötta och sover mycket, andra känner sig rastlösa och upplever mycket oro och ångest. Andra symtom är minskad sexlust, minskad aptit och att man har svårt att minnas eller koncentrera sig.

Ibland kan en depression bli så svår att man behöver akut hjälp. Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning, eller ringa 112.

ÅNGESTTILLSTÅND

Ångesttillstånd innefattar ett flertal besvär såsom specifik fobi, social fobi, panikångest och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Ångest innebär en stark känsla av oro eller rädsla och känns ofta tydligt i kroppen med fysiska symtom såsom hjärtklappning, svettningar, problem med magen eller tryck för bröstet. Ångest är en naturlig kroppslig reaktion och fyller en funktion när människan utsätts för fara eller hot, som ett varningssystem. För personer som lider av ångesttillstånd går den starka ängslan och oron ut över ens mående och begränsar vardagen då man ofta undviker saker som kan väcka ångest.

PTSD- POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM

PTSD kan drabba personer som varit med om en svår händelse eller blivit utsatta för övergrepp eller svåra kränkningar. Posttraumatiskt stressyndrom kan utvecklas strax efter händelsen eller många år senare och innebär ofta att man återupplever traumat i form av minnesbilder eller mardrömmar med känsla av skräck eller vrede. Det är vanligt att man försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Andra symtom kan vara minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och att man känner sig lättirriterad eller orolig.

STRESSREAKTION

Att uppleva allt för höga krav eller högt tempo kan leda till psykiska och fysiska stressreaktioner. Stressreaktioner kan ge symtom såsom oro, huvudvärk, problem med magen, hjärtklappning och svårigheter koncentrera sig eller minnas saker i vardagen.

UTMATTNNGSSYNDROM

Långvarig stress eller andra påfrestningar med otillräcklig eller utebliven återhämtning kan leda till utmattning. Symtomen kommer ofta smygande men kan också upplevas komma plötsligt. Personer med utmattningssyndrom upplever kraftig trötthet, nedstämdhet, oro och ångest, sömnsvårigheter och svårigheter att minnas eller koncentrera sig. Man kan också uppleva kroppsliga symtom såsom värk och högt blodtryck.

PANIKÅNGEST

Personer som drabbas av panikattacker upplever en plötslig stark känsla av ångest eller rädsla med symtom som hjärtklappning, svettningar och hyperventilering. Ibland kan man själv se att den första panikattacken kom som en kraftfull stressreaktion, ibland inte. Det kan vara svårt att förstå varför panikattackerna kommer och det är vanligt med tankar om att man kommer dö, tappa kontrollen eller bli tokig. Panikångest leder ofta till att man undviker platser eller aktiviteter som man tidigare ägnat sig åt. Det kan till exempel handla om att åka buss, träna, gå på bio eller åka hiss.

OCD- TVÅNGSSYNDROM

Tvångssyndrom kan se lite olika ut för olika personer. Gemensamt är beteenden eller tankar som upplevs som tvingande. Det kan innebära stark känsla av att man måste utför vissa beteenden eller vanor, kontrollera saker om och om igen eller starka impulser av att man måste tänka vissa tankar för att undvika att någonting hemskt ska hända. För andra kan det röra sig om påträngande och oönskade tankar som man ser som skamfyllda, farliga eller otillåtna.

KRISREAKTION

En krisreaktion kan se olika ut för olika personer. Ofta innebär det en känsla av oförmåga att hantera eller förstå den situation man befinner sig i. Att personer drabbas av en kris kan ha olika anledningar. Det kan bero på att man varit med om en extrem händelse eller utsatts för övergrepp såsom rån eller våldtäkt. Det kan vara plötsliga händelser såsom separationer eller dödsfall eller en längre tids livsomständigheter såsom ekonomiska problem eller sjukdom.

Det kan också handla om att de strategier man haft med sig under livet plötsligt inte upplevs tillräckliga och man behöver hjälp att ta sig vidare.