Välj en sida

Malin Malm

Malin Malm är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av bland annat depression och ångest-tillstånd, stressrelaterade besvär och kriser. Tillsammans arbetar ni för att förstå dina problem genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbeta aktivt med att förändra dessa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu men även hur dessa kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom samtal och övningar att arbeta med hemma får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre. Malin arbetar även med Mindfulness.

Telefon: 040-615 20 80