Välj en sida

Kajsa Öbrink

Kajsa är psykolog och arbetar bland annat med stress, ångest, depression, kriser och relationella problem. Kajsa arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på affekter (känslor) och med inslag av acceptans och schematerapi. Behandlingen tar sikte på dina problem här och nu men innebär ibland att vi även behöver identifiera bakomliggande orsaker.

Tel: 040-6152080